top of page

Memorandum

Vanuit een aantal gemeente- en stadsbesturen in België groeide sinds februari 2023 de intentie en wil om regelmatig samen te werken rond de heksenthematiek, dit in de meest breed-maatschappelijke zin en met de bedoeling om een sterk netwerk uit te bouwen, niet alleen met lokale besturen maar met diverse organisaties (onderwijs, heemkundige kringen, heksenverenigingen en -comités, theaterverenigingen of -compagnies, …)

Hiervoor werd een kader ontwikkeld in de vorm van een memorandum of understanding of engagements-verklaring.

Hiermee willen we blijvend aandacht vragen voor de heksenvervolging en hun culturele en maatschappelijke erfenis en erin geloven dat samenwerking en wederzijds begrip kunnen leiden tot de nodige magie om dit heksenverleden respectvol te herdenken en op een positieve wijze door te vertalen naar de hedendaagse samenleving, dit ten voordele van de inwoners en gemeenschappen van alle verbonden steden en gemeenten.

Hierbij willen we blijvend inzetten op:

  • Verzoening (tegen onrechtvaardigheid en uitsluiting als basis voor heksenvervolgingen)

  • Erkenning (zijnde herdenking en rehabilitatie)

  • Het promoten van de (eigen heksen)identiteit

  • Het uitdragen van de correcte historische context

  • Het aangaan van een burgerlijk engagement (evolueren van een maatschappij met een zwijgcultuur naar een maatschappij met ruimte voor discussie, debat en dialoog)

  • Het bewustmaken van verantwoord wereldburgerschap

De SDG’s (sustainable development goals) vormen hierbij onze gemeenschappelijke taal, een taal die we ook kunnen delen met potentiële buitenlandse partners.

De tekst van het memorandum vind je hier

Wens je je eveneens te engageren en het memorandum te ondertekenen, neem dan zeker contact op!

25 november 2023 - Ondertekening heksenmorandum

bottom of page