top of page

Heksen

Tijdens de heksenwaan in het begin van de 17de eeuw werden vrouwen, maar ook mannen vervolgd en veroordeeld omdat ze 'anders' waren. Ze kregen de stempel 'heks' omdat ze een bepaalde kennis hadden (kruiden, vroedvrouwen, ...) en daardoor binnen een dorpsgemeenschap als buitenbeentje werden beschouwd. 

Onverklaarbare sterfgevallen, oogsten die mislukten, ... het was vaak de schuld van een heks...

bottom of page