top of page

Actua/nieuws

Zoeken

Lokale besturen zijn belangrijke partners voor het internationaal en Europees beleid en prioritaire stakeholders voor duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten. Een beleid dat alle burgers in gelijke mate bedient en bijdraagt aan (lokale) duurzame ontwikkeling en de mensenrechten is een kernopdracht voor elke stad en gemeente. Twee principes voor dit beleid zijn: ‘niemand achterlaten’ en ‘gendergelijkheid bevorderen’.

 

Geweld op meisjes en vrouwen blijft wereldwijd één van de meest flagrante schendingen van mensenrechten. Daarom is het belangrijk dat we luisteren naar de survivors, de vrouwenorganisaties en feministische beweging steunen en de vrouwenrechten beschermen. De Vrouwenraad heeft alvast ons signaal opgepikt dat we met verschillende lokale overheden de strijd tegen gender-gerelateerd geweld aangaan door o.m. de organisatie van verschillende acties n.a.v. Orange the World. Ze nemen ons lokale samenwerkingsverband alvast als inspirerend voorbeeld op hun website :  www.gelijkekansengemeente.be. Je kan er ook meer info en bestaande “good practices” vinden over Orange the World.

 

Alvast ook een mooie aanzet om de nodige aandacht te besteden aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart aanstaande, zoals steeds in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld !Het einde van 2023 doet ons dankbaar stilstaan bij de verbondenheid die de lokale besturen creëerden rond de thematiek en de herdenking van de Belgische heksengeschiedenis en -tradities.

Orange the world op 25 november, het eerste nationaal heksenherdenkingsmoment, vormt i immers het startschot van een langdurig engagement van alle betrokken steden en gemeenten, evenals van hun partners.

Ook in 2024 zullen de geëngageerde besturen zich blijvend inzetten voor een correcte beeldvorming en herdenking van ons heksenverleden, maar willen ze tevens breed-maatschappelijk aandacht vragen voor het vele onrecht dat ook nu nog heerst in onze maatschappij.

Opdat we ‘gewoon anders' - of beter 'onszelf'- mogen en blijven zijn in een magisch nieuw jaar.Naar aanleiding van de recente Belgische partnerschappen die het Lokaal Bestuur Laarne legde in het kader van haar heksenverleden, wil het ook overgaan tot concrete internationale uitwisseling rond deze thematiek. Het heeft Laarne er toe aangezet om in te tekenen op een partnerschap met Benin binnen het programma GloBe 2022-2026.  

Het VVSG-programma GLoBe werkt aan goed lokaal bestuur in 7 landen (België, Benin, Ecuador, Nicaragua, Rwanda, Senegal & Zuid-Afrika). Binnen de huidige oproep kon een Vlaamse gemeente een partnerschap aangaan met Rwanda of Benin. Laarne koos hierbij bewust voor een partnerschap met Benin, aangezien het geloof in hekserij daar nog steeds sterk aanwezig. Het maakt inherent deel uit van en heeft een impact op diverse aspecten in de maatschappij. Daarnaast hebben verschillende gemeenten in Benin - net zoals in België en Laarne - een waardevol immaterieel en materieel erfgoed m.b.t. deze specifieke heksengeschiedenis/traditie.

Laarne kijkt alvast uit naar ongetwijfeld boeiende uitwisselingsmomenten in 2024, waarbij onder het koepelbegrip ‘lokale welvaart’ aspecten als innovatie, waardig werk, ongelijkheid en hernieuwbare energie mogelijke thema’s zijn waarover het in de uitwisseling met een gemeente uit Benin kan gaan.1
2
bottom of page