top of page

Literatuur

Er werd reeds veel geschreven en onderzoek verricht naar heksenprocessen in België en Nederland.

Volgende niet-limitatieve selectie wordt alvast meegegeven:

Geschreven bronnen

BORMAN Ruud, Toverij & toveressen: achtergronden van heksenvervolging in Nederland, Fantastisch verleden, 2015

BRIGGS Robin, Heksenwaan: de sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa, Agora, 2005

MONBALLYU Jos, De heksen en hun buren. Heksenprocessen in de Lage Landen, 1598-1652, 2015

MONBALLYU Jos e.a., Heksen in de zuidelijke Nederlanden (16de-17de eeuw), UGA, 1996

SMIT Susan e.a., Heksenmonument, Lebowski, 2023

TRIEST Monika en GILS Lou, Met de duivel naar bed. Heksen in de Lage Landen, Van Halewyck, 2003

VANHEMELRYCK Fernand, Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen, 1999

VERVOORT Renilde en VANYSACKER Dries, De heksen van Bruegel hekserijvoorstellingen in de Lage Landen tussen 1450 en 1700, Vandewiele, 2015

Online literatuur

VAN DER LAAK Maartje en ROELENS Jonas, 'Waarom heksen federaal eerherstel moeten krijgen', uit Knack.be

https://www.canonvanvlaanderen.be/events/cathelyne-van-den-bulcke/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_heksenvervolging

https://www.nationaalheksenmonument.nl/

https://historiek.net/

bottom of page