top of page

Nationale Herdenking

In België werden in hoofdzaak vrouwen, maar ook mannen slachtoffer van de heksenwaan. Om deze slachtoffers collectief en jaarlijks te herdenken werd 25 november uitgekozen als nationale herdenkingsdag.

Hiermee wordt aangesloten bij de wereldwijde campagne van Orange the World van de UN Women, waarbij geweld - ook vandaag - tegen vrouwen en meisjes wordt aangeklaagd. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie.

Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

Door 25 november te kiezen als nationaal herdenkingsmoment van de heksenvervolgingen, willen we tevens de boodschap uitdragen dat we blijvend aandacht willen schenken aan thema’s zoals uitsluiting en discriminatie, (a)sociale media en de rol van deze media in het kader van uitsluiting evenals aan rechtvaardigheid, dit in het bijzonder voor vrouwen en meisjes.

Jaarlijks zullen we dan ook op 25 november door een 'oranje' actie herdenken wat zowel in het verleden, maar ook in het heden nog steeds brandend actueel is op het gebied van mensen- en vrouwenrechten.

Logo_SGTV_handje-scaled.jpg
bottom of page