top of page
Zoeken

Laarne gaat partnerschap aan met Benin: ook heksen op het programma

Naar aanleiding van de recente Belgische partnerschappen die het Lokaal Bestuur Laarne legde in het kader van haar heksenverleden, wil het ook overgaan tot concrete internationale uitwisseling rond deze thematiek. Het heeft Laarne er toe aangezet om in te tekenen op een partnerschap met Benin binnen het programma GloBe 2022-2026.  

Het VVSG-programma GLoBe werkt aan goed lokaal bestuur in 7 landen (België, Benin, Ecuador, Nicaragua, Rwanda, Senegal & Zuid-Afrika). Binnen de huidige oproep kon een Vlaamse gemeente een partnerschap aangaan met Rwanda of Benin. Laarne koos hierbij bewust voor een partnerschap met Benin, aangezien het geloof in hekserij daar nog steeds sterk aanwezig. Het maakt inherent deel uit van en heeft een impact op diverse aspecten in de maatschappij. Daarnaast hebben verschillende gemeenten in Benin - net zoals in België en Laarne - een waardevol immaterieel en materieel erfgoed m.b.t. deze specifieke heksengeschiedenis/traditie.

Laarne kijkt alvast uit naar ongetwijfeld boeiende uitwisselingsmomenten in 2024, waarbij onder het koepelbegrip ‘lokale welvaart’ aspecten als innovatie, waardig werk, ongelijkheid en hernieuwbare energie mogelijke thema’s zijn waarover het in de uitwisseling met een gemeente uit Benin kan gaan.Comments


bottom of page